kotły c.o.,
gazowe i węglowe
Zadzwoń 502 578 026 lub 504 041 155

Polecamy Państwu bogaty zakres naszych usług

Szybko , czysto i profesjonalnie

Wykonujemy kompletne instalacje centralnego ogrzewania

Głównym zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Centralne ogrzewanie jest systemem powszechnie stosowanym do ogrzewania domów jednorodzinnych. Zanim dokonamy wyboru instalacji c.o. w naszym domu, powinniśmy zapoznać się z zasadą jej działania, sposobem zasilania czy poznać jej możliwości. Instalacja centralnego ogrzewania składa się z następujących elementów: kotła lub innego źródła ciepła, grzejników oraz armatury, połączonych między sobą przewodami. Przewody te mogą być wykonane z rur stalowych, miedzianych lub z tworzywa. To woda jest najczęściej czynnikiem przenoszącym ciepło z kotła do grzejników. Może ona być ogrzewana za pomocą kotła: gazowego, olejowego lub na paliwa stałe. Natomiast sama instalacja c.o. może być grawitacyjna lub pompowa.

Zapytaj o szczegóły

Wykonujemy kompletne instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne, które działają na zasadzie grawitacji, służą do odprowadzania z budynków ścieków bytowo-gospodarczych, ścieków powstających w wyniku procesów technologicznych i wód opadowych oraz przesyłania ich dalej do oczyszczalni ścieków lub bezpośrednio do odbiornika, którym może być: studnia chłonna, rów przydrożny, rzeka, gleba, itp.

Zapytaj o szczegóły

Wykonujemy kompletne instalacje gazowe

Instalację gazową wykonuje się na samym końcu. Najczęściej dopiero gdy otynkujemy ściany. Musimy pamiętać o tym, że wewnętrzna instalacja gazowa nie może być zamaskowana ani zabudowana. Dodatkowo rury powinny być pomalowane na kolor żółty. Instalacja gazowa musi być wykonana oraz sprawdzona przez ekipę montażową, która posiada odpowiednie uprawnienia.

Zapytaj o szczegóły

Zajmujemy się przeglądami instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania wymagają okresowych przeglądów. To czy Twoja instalacja będzie sprawna w dużej mierze zależy od systematycznej kontroli oraz usuwania nawet najdrobniejszych usterek. Wykorzystaj zatem okres letni na przegląd instalacji, abyś w sezonie grzewczym nie miał problemów z ogrzewaniem. Sprawdzenia wymagają nie tylko kotły, ale także kominy i cała instalacja c.o.

Zapytaj o szczegóły

Montaż oraz wymiana kotłów i grzejników

Zamontowanie pieca w kotłowni powinno zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami; ponadto zgodnie z instrukcją producenta. Montaż tego urządzenia polega na jego podłączeniu do istniejącej instalacji grzewczej i spalinowej, zamontowaniu uzbrojenia hydraulicznego i zabezpieczającego, podłączenia do elektrycznej instalacji.

Zapytaj o szczegóły

Wykonujemy ogrzewanie podłogowe

Budując dom, coraz więcej ludzi decyduje się na zastosowaniu w nim ogrzewania podłogowego. Korzyści wynikające z tego wyboru to: komfort, brak widocznych elementów grzewczych, niższe koszty ogrzewania, korzystny dla człowieka pionowy rozkład temperatury w pomieszczeniach. Faktem jest także to, że inwestorzy częściej decydują się na ogrzewanie podłogowe wodne, niż elektryczne. Przemawia za tym tańsza eksploatacja.

Zapytaj o szczegóły

Montaż centralnych odkurzaczy

System centralnego odkurzacza składa się z jednostki centralnej, czyli z odkurzacza zamontowanego na stałe w dowolnym pomieszczeniu naszego domu, np. w piwnicy czy garażu; systemu rur i kształtek PCV, gniazd ssących, elastycznego węża i automatycznej szufelki. Jest szereg zalet takiej instalacji: brak hałasu, mniejsze zużycie prądu, kurz jest całkowicie usuwany, potrzeba mniej czasu na sprzątanie, wymiana powietrza czy eliminacja przyczyn alergii.

Zapytaj o szczegóły

Montaż wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna jest to taka forma wentylacji, w której wymiana powietrza następuje dzięki urządzeniom mechanicznym, czyli wentylatorom. W wentylacji tej występują elementy: prowadzące powietrze, kończące układy wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia do podgrzewania lub chłodzenia powietrza oraz urządzenia regulacyjne i pomocnicze.

Zapytaj o szczegóły

Instalacje przeciwpożarowe

Zadaniem systemu przeciwpożarowego jest ochrona ludzi i mienia przed zagrożeniami pożarowymi. System ten ze względu na środek gaśniczy możemy podzielić na : gaszenie wodą, gaszenie mgłą wodną, gaszenie pianą i gaszenie gazem. Wodociągowa instalacja przeciwpożarowa stanowi wydzieloną gałąź instalacji wodociągowej w budynku. Jej celem jest doprowadzenie wody do zainstalowanych wewnątrz budynku punktów poboru zwanych wewnętrznymi hydrantami pożarowymi.

Zapytaj o szczegóły